RUTA 1/verda: PONT DE L'AFRAU

RUTA 1/verda: PONT DE L’AFRAU - 10 km - desnivell 130 m


Tots els recorreguts marcats surten del pont de Cal Boté, indret on es troben les dues riberes de Solsona.


Aquesta és una ruta per a tothom i principalment per fer a l’estiu, per evitar el fang i la humitat del terreny.


La Ruta 1 és en direcció a la  urbanització de la Cabana del Geli seguint la ribera amb un recorregut de 10km i un ascens acumulat de 130m, amb una orografia variable. Sortim seguint la ribera i molt aviat es troba la Font del Corb, zona ombrejada i d'esbarjo. Vorejant la ribera passarem pel toll de la Sal i més endavant travessarem aquesta ribera i agafarem un caminet més estret amb molta vegetació que condueix fins a sota del pont de l’Afrau: és un aqüeducte del Segle XVIII, fa 27,5m d’alçada i 60m de llargada, molt ben conservat i que servia per dur l’aigua des de Lladurs fins a Solsona. Seguint el camí pujarem un recorregut d’uns 50m que sovint s’ha de fer a peu pel seu mal estat provocat les pluges. Donant la volta s’arriba a un camí més ample des del qual es pot veure el pont de l’Afrau per la part de sobre. La tornada, primerament, és per camí de bosc i més endavant per pista enquitranada que ens portarà al parc de la Mare  de la Font, zona de lleure i picnic amb taules en forma de bolets molt originats, gronxadors i un restaurant. Seguint la ribera, arribarem al punt de sortida de Solsona.Dificultat de la ruta: Baixa

Ruta 2/blava: MARE DE LA FONT-CASTELLVELL-BRICS

Ruta 2/blava: PARC MARE DE LA FONT - CASTELLVELL - BRICS - 20 km - desnivell 347 m

Aquesta ruta va en sentit contrari a la Ruta 1. Té 20 km i ascens acumulat de 347 m. Encara que la dificultat de la ruta és mitjana es pot fer per etapes, per exemple un cop arribat a la Mare de la Font es pot donar mitja volta i tornar per la Ruta 1. 

La Ruta comença al punt d’inici de la ribera i va fins el parc de la Mare de la Font. Abans d’arribar al restaurant es puja pel camí de l’esquerra que dona a la carretera i la creuem. Travessem pel túnel metàl·lic i agafem el corriol, passarem per la font d’en Manel fins arribar a la font de la Mina. Agafem el caminet de l’esquerra on s’ha de fer un trosset a peu. Pugem el camí per dins el bosc fins a sortir a la carretera que va al Castellvell. Si la seguim fins a dalt de tot per la dreta arribarem al Castellvell i tindrem una vista de la ciutat i de tot el seu entorn. Podem tornar a Solsona per carretera, direcció esquerra. Però la ruta 2 continua pel camí de bosc direcció el Villaró. Es passa per unes antenes de telefonia on hi ha una vista molt maca de la ciutat. Continua cap a Cal Rajolí i més endavant s’haurà de travessar la carretera de Biosca. Passarem per la casa Cal Cles de Brics i continuant la ruta sortirem la depuradora i ja farem el retorn cap a Solsona.Dificultat de la ruta: Mitjana

Ruta 3/vermella: TORRE DE RINER

Ruta 3/vermella: Torre de Riner - 36km - desnivell 601m


 


Inici al pont de Cal Boté, indret on es troben les dues riberes de Solsona. 


Sortim seguint el riu Negre avall, tot planejant i travessant dues vegades la ribera arribarem al pont de Cal Teixidó, cap a l’esquerra carretera de quitrà i pujada fins arribar al tren-cant de la Torre. Girem a la dreta i arribem a la Torre de Ri-ner. Tornem enrera pel mateix camí i passant el trencant anterior continuem pujant fins a la casa Oliva on per la dreta de la casa surt un corriol que ens porta directament a la Hípi-ca Cap de Costa. Abans d’arribar girem a l’esquerra i per camí de quitrà seguim fins un trencall a la dreta abans d’una pujada. Ara per camins i sense pèrdua arribarem a la carre-tera C-55 que passarem per sobre. La ruta es desvia cap a l’esquerra i comença la baixada al pantà de Sant Ponç. Pri-mer pista i després a la dreta, per dos cops seguits, entrem a la part més tècnica del recorregut. Una trialera força vertical que s’ha de baixar amb molta cura. Arribem a la carretera d’accés al pantà i girem a l’esquerra.


Una vegada arribats al pantà voregem pel seu marge esque-rra fins al Molí del Pont. Allà pugem pel GR-7 direcció a Sol-sona fins trobar-nos la carretera que porta a Sant Esteve d’Olius. Girem a la dreta. Després seguirem en direcció al pantà de la Llosa del Cavall i girarem cap a l’esquerra just arribar a la carretera principal. Seguirem durant uns 2 km aproximadament l’asfalt fins a una rotonda on girarem a la dreta. Pujarem direcció a Sant Bartomeu i girarem a l’esque-rra en una curva molt tancada de la pista. Seguirem un co-rriol que passa per unes instal.lacions on hi ha gossos i sorti-rem a la pista principal que seguirem fins un trencall a l’es-querra que per corriol i amb unes vistes molt maques de Solsona ens portarà de nou al punt d’inici de la ruta.


 


Observacions


És una ruta per gent experimentada ja que el seu recorre-gut és prou exigent. Són 36 km i un ascens acumulat de 601 metres. Tot i que tenim l’opció de donar la volta fins a la Torre de Riner i tornar, uns 20 km en total.Dificultat de la ruta: Mitjana

Ruta 4: PANTÀ DE SANT PONÇ

 


 


RUTA 4/blava: Pantà de Sant Ponç – 31km – desnivell 400m


Inici al pont de Cal Boté, indret on es troben les dues riberes de Solsona. El punt d’arribada és el mateix de sortida.


Sortim des de el pont de Cal Boté i anem direcció al cementiri de Solsona, que deixem a la dreta. Agafem la carretera direcció a Sant Llorenç de Morunys i girem a la dreta per seguir en tot moment el GR-7 amb mar-ques blanques i vermelles direcció a Olius. Arribarem per un corriol ben marcat al Molí del Pont i allà és on comença la volta al pantà de Sant Ponç. Primer pel marge dret fins la presa i després la tornada pel marge esquerra. Una vegada al Molí del Pont tornem pel ma-teix GR-7 que abans hem baixat fins el trencall, on gi-rem a la dreta, que ens porta per carretera asfaltada a Sant Esteve d’Olius.


Després seguirem direcció al pantà de la Llosa del Ca-vall i girarem cap a l’esquerra just arribar a la carretera principal. Seguirem durant uns 2 km aproximadament l’asfalt fins a una rotonda on girarem a la dreta. Puja-rem direcció a Sant Bartomeu i girarem a l’esquerra en una curva molt tancada de la pista. Seguirem un corriol que passa per unes instal.lacions on hi ha gossos i sor-tirem a la pista principal que seguirem fins un trencall a l’esquerra que per corriol i amb unes vistes molt ma-ques de Solsona ens portarà de nou al punt d’inici de la ruta.


 


Observacions


Ruta de dificultat moderada amb 31 km i un ascens acumu-lat de 400 metres. És bastant suau i ens porta a vorejar el pantà de Sant Ponç. Hi ha l’opció d’anar amb cotxes fins al Molí del Pont o fins la presa i fer només la volta al pantà d’uns 17 km sent pràcticament nul el seu desnivell.Dificultat de la ruta: Mitjana

Ruta 5: SANT ESTEVE D'OLIUS

RUTA 5/ blava: Sant Esteve d’Olius – 13 km – desnivell 274 m


 


Sortim des del pont de Cal Boté i anem en direcció al ce-mentiri de Solsona, que deixem a la dreta. Agafem la carrete-ra en direcció a Sant Llorenç de Morunys i girem a la dreta per seguir en tot moment el GR-7 amb marques blanques i vermelles direcció a Olius. Baixem per un corriol fins arribar a una carretera asfaltada on girem a l’esquerre direcció Sant Esteve d’Olius.


Després seguirem en direcció al pantà de la Llosa del Cavall i girarem cap a l’esquerra just arribar a la carretera principal. Seguirem durant uns 2 km aproximadament l’asfalt fins a una rotonda on girarem a la dreta. Pujarem en direcció a Sant Bartomeu i girarem a l’esquerra en una curva molt tancada de la pista. Seguirem un corriol que passa per unes instal.lacions on hi ha gossos i sortirem a la pista principal que seguirem fins un trencall a l’esquerra que per corriol i amb unes vistes molt maques de Solsona ens portarà de nou al punt d’inici de la ruta


 


Observacions


Ruta de dificultat moderada amb 13 km i un ascens acumulat de 274 metres. Està pensada per anar a visitar l’ esglèsia de Sant Esteve d’Olius, amb la seva cripta romànica, les restes arqueològiques ibers i el cementiri modernista d’Olius.Dificultat de la ruta: Mitjana

Ruta 6: LA CIRCULAR

RUTA 6/ Negra: La circular – 61 km – 830m


Iniciem la sortida al pont de Cal Boté. Sortim seguint la ribera i molt aviat es troba la font del Corb, zona ombrejada i d'esbarjo. Vorejant la ribera passarem pel toll de la Sal i més endavant traves-sarem aquesta ribera i agafarem un caminet més estret amb molta vegetació que condueix fins a sota del pont de l’Afrau: és un aqüeducte del Segle XVIII, fa 27'5 m d’alçada i 60 m de llargada, molt ben conservat i que servia per dur l’aigua de Lladurs fins a Solsona. Seguint el camí pujarem un recorregut d’uns 50 m que sovint s’ha de fer a peu pel seu mal estat provocat per les pluges. Donant la volta s’arriba a un camí més ample des del qual es pot veure el pont de l’Afrau per la part de sobre. La tornada, primerament, és per camí de bosc i més endavant per pista asfaltada que ens portarà al parc Mare de la Font. Passat el restaurant girem a la dreta i travessem pel túnel metàl·lic i agafem el corriol, passarem per la font d’en Manel fins arribar a la font de la Mina. Agafem el caminet de l’esquerra on s’ha de fer un trosset a peu. Pugem el camí per dins el bosc fins a sortir a la carretera que va al Castellvell. Si la seguim fins a dalt de tot per la dreta arribarem al Castellvell i tindrem una vista de la ciutat i de tot el seu entorn. Continuem pel camí del bosc direcció el Villaró. Es passa per unes antenes de telefonia on hi ha una vista molt maca de la ciutat. Conti-nua cap a Cal Rajolí i més endavant s’haurà de travessar la carretera de Bios-ca. Passarem per la casa Cal Clès de Brics i continuant la ruta sortirem a la depuradora. Girem a la dreta i travessant dues vegades la ribera arribarem al pont de Cal Teixidó, cap a l’esquerra carretera asfaltada i pujada fins arribar al trencant de la Torre. Girem a la dreta i arribem a la Torre de Riner. Tornem enrera pel mateix camí i passant el trencant anterior continuem pujant fins a la casa Oliva on per la dreta de la surt un corriol que ens porta directament a la Hípica Cap de Costa. Abans d’arribar girem a l’esquerra i per camí de quitrà seguim fins un trencall a la dreta abans d’una pujada. Ara per camins i sense pèrdua arribarem a la carretera C-55 que passarem per sobre. La ruta es des-via cap a l’esquerra i comença la baixada al pantà de Sant Ponç. Primer pista i després a la dreta, per dos cops seguits, entrem a la part més tècnica del recorregut. Una trialera força vertical que s’ha de baixar amb molta cura. Arri-bem a la carretera d’accés al pantà i girem a l’esquerra.


Una vegada arribats al pantà voregem pel seu marge esquerra fins al Molí del Pont. Allà pugem pel GR-7 direcció a Solsona fins trobar-nos la carretera que porta a Sant Esteve d’Olius.


 


Després seguirem direcció al pantà de la Llosa del Cavall i girarem cap a l’es-querra just arribar a la carretera principal. Seguirem durant uns 2 km aproxima-dament l’asfalt fins a una rotonda on girarem a la dreta. Pujarem en direcció a Sant Bartomeu i girarem a l’esquerra en una curva molt tancada de la pista. Seguirem un corriol que passa per unes instal.lacions on hi ha gossos i sorti-rem a la pista principal que seguirem fins un trencall a l’esquerra que per corriol i amb unes vistes molt maques de Solsona, ens portarà de nou al punt d’inici de la ruta.Dificultat de la ruta: Alta

DOS RIUSDificultat de la ruta: MITJANA

CAP DEL PLADificultat de la ruta: MITJANA

SU FREIXENETDificultat de la ruta: MITJANA

SERRA DE SANT JAUMEDificultat de la ruta: ALTA